MOS-hoekje

MOS (Milieuzorg Op School)
MOS (Milieuzorg Op School) is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap, de vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS is een project dat scholen wil helpen om op een verantwoorde manier om te gaan met ons milieu.

Het is een geheel van milieuvriendelijke maatregelen en acties waaraan iedereen in de school meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Het bestaat uit vijf thema’s: afval, natuur op school, verkeer, water en energie.

Op onze school verzamelen wij ook allerlei ‘afval’. Voor dit verzamelde ‘afval’ krijgen wij als school geld !

Wat kan u bij ons kwijt ?

1. Huishoudelijke batterijen

2. ICT-materiaal : kabels, laders, laptops, pc’s (maar geen schermen), oude gsm’s !
3. Lege inktcartridges

MOS en speelplaatsafspraken:

Ook MOS heeft bij onze speelplaatsregels een plaatsje veroverd:

  • Ik sorteer vuilnis in de juiste bak
  • Zo zijn we een MOS school met gemak.

Zesde leerjaar is MOS-promotor!

Dikke-truiendag

Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs)MOS (Milieuzorg Op School)MOS (Milieuzorg Op School) en Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs) roepen iedereen jaarlijks op om deel te nemen aan de dikke-truiendag.

De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden. Zo moedigen ze scholen bijvoorbeeld aan om de verwarming een graadje lager te zetten. MOS maakte in 2005 bij de start van het Kyotoprotocol de scholen voor het eerst warm voor dit initiatief.

Samen gaan we de strijd aan tegen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van het klimaat. Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat je ook thuis of op het werk kan meedoen.

Figuur: WolloOok onze school doet mee! We gaan met z’n allen die dag de CO2-uitstoot verlagen door in de dagelijkse activiteiten op school minder energie te verbruiken:

  • we zetten de verwarming 2 graden minder,
  • letten erop dat de verlichting niet nodeloos brandt,
  • laten de computer niet nodeloos aanstaan,…

Figuur: de Wolf

We beseffen het niet altijd, maar vanaf het moment dat we opstaan doen we heel wat dingen die een invloed hebben op ons klimaat. We zetten de verwarming aan, maken koffie, luisteren naar de radio, zetten de afwasmachine of onze pc aan… Door deze dagelijkse activiteiten verhoogt de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Het resultaat is gemiddeld 7 ton CO2-uitstoot per Belg per jaar. We kunnen gerust met minder.

De Dikke-truiendag mikt vooral op eenvoudige maatregelen die je kan nemen zonder dat je aan comfort moet inboeten.