Openluchtklassen

Om de twee jaar gaan we met de leerlingen buiten de vertrouwde klas- en schoolomgeving op leermoment, de zogenaamde openluchtklassen. Als we de schooldagen elders doorbrengen, betekent dat niet in groep gaan spijbelen of op vakantie gaan. In een ander milieu, een andere omgeving, willen we ook kennis verwerven met volgende belangrijke principes:

  • hoofdaccent: direct waarnemen
  • emoties en zintuigen optimaal benutten (ervaren, horen, ruiken, voelen, proeven, verzorgen, knuffelen,…)
  • inzien en aanvoelen – groei naar inzicht in onze samenleving
  • openluchtklas is geen improvisatie, maar een weloverwogen leer- en opvoedingsproject
  • sociaal gericht zijn (leren omgaan met elkaar de ganse dag door eist inzet, verdraagzaamheid, beleefdheid,…)

Wij richten volgende openluchtklassen in:

  • Boerderijklassen in de Bonte Beestenboel te Wortel voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar voor een periode van drie dagen.
  • Bosklassen te Westmalle voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar voor een periode van vier dagen.
  • Zeeklassen in de Ploate te Oostende voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar voor een periode van drie dagen.
::BLOGS
Bekijk hier de blogs van de openluchtklassen. 

Blog boerderijklassen Eerste graad
Blog zeeklassen Derde graad
Blog creaklassen Tweede graad