Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

V.Z.W. Katholieke Scholen Regio Erembodegem
Termurenlaan 24
9320 Erembodegem
Ondernemingsnummer: 0434.987.590
RPR Gent, afdeling Dendermonde
KBO Nr. 2.154.138.881

Samenstelling:
André De Bruyne: voorzitter
Berte De Cnijf: ondervoorzitter
Geert Van Vaerenbergh: penningmeester
Wim Beazar: secretaris
Zuster Nicole Baeyens

Ons schoolbestuur is lid van de scholengroep Dirk Martens vzw.

U kan het schoolbestuur contacteren via schoolbestuur.ksre@vbsdestip.be